Dotacje na innowacje

2010-04-19

Innowacyjna Gospodarka - narodowa strategia spójności Unia Europejska - Europejski Fudnusz Rozwoju Regionalnego

 DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Techbite e-Future Sp. z o.o. Sp. k.  zrealizowała projekt pn.

 

„TechBite- vortal technologiczny”

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

 

W wyniku projektu nastąpił rozwój i doskonalenie jakości usług elektronicznych świadczonych przez Techbite e-Future Sp. z o.o. Sp. k. Vortal technologiczny jest źródłem informacji dla czytelników poszukujących wiedzy z zakresu najnowszych technologii. Na vortalu można przeczytać najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z całego świata. Wdrożona e-usługa obejmuje: newsy, recenzje oraz opinie czytelników, poradniki będące produktem cyfrowym, fora oraz konta do zarządzania własnymi zasobami. W wyniku realizacji projektu nastąpiła  optymalizacja procesów przekazywania informacji. Projekt zrealizowany w okresie 01-11-2009 – 31-10-2011.

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od: redakcja@techbyte.pl

 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

 

www.parp.gov.pl        www.poig.gov.pl         www.mrr.gov.pl        www.europa.eu

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Oceń newsa: 00

Komentarze czytelników

Aktualności według kategorii